informace pro rodiče budoucích prvňáků

informace pro rodiče budoucích prvňáků

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáků a žáků přípravné třídy
----------------------------------------------------------------
Pokud máte zájem o stravu pro Vaše dítě v naší školní jídelně,
je nutné vyzvednout si přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny .
Po vyplnění přihlášky, zakoupení čipu a zaplacení stravného
již může dítě docházet na obědy.
Prosíme, zařiďte si veškeré formality spojené se
stravováním ještě v průběhu měsíce června.

Nenechávejte vše na první dny v měsíci září !!!
Připomínáme, že objednávací doba pro stravu je 2 dny
(v praxi to znamená, že pokud zaregistrujete dítě ke stravování 1. 9,
první oběd dostane až 3. 9.