Informace pro rodiče - Strava

Veškeré přeplatky na stravném budou vráceny

po skončení letního provozu MŠ.

Rodičům, kteří nahlasí v kanceláři školní jídelny, že jejich dítě

již nebude chodit do MŠ v měsíci červenci,

budou přeplatky vráceny po červnové uzávěrce.

Přeplatky vracíme na číslo účtu, ze kterého přišla poslední částka na stravné.

Přeplatky vložené v hotovosti budou vyplaceny 30.6. a  2.7

v kanceláři školní jídelny.


Informace pro rodiče, jejichž děti nastupují od září do MŠProsíme, vyzvedněte si včas číslo účtu a variabilní symbol pro platby stravného.

Informace k platbě stravného vám podáme na tel.č. 233 374 922 nebo  na e- mailu skolnijidelnaumelecka@seznam.cz

Připomínáme, že stravné se platí předem, nikoliv zpětně.