Úvodní stránka

DĚTSKÁ SKUPINA PANORAMA

Informaceo zápisu do dětské skupiny PANORAMADětská skupina Panorama byla zřízena při FZŠ PedF UK Umělecká a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, 170 00, Praha 7, zastoupená ředitelem Mgr. Bohumilem Kettnerem. Skupinka bude určena pro 12 dětí od 2 let věku až do předškolního roku a bude...

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost Vašeho dítěte omlouvejte,prosím,vždy nejpozději do 8:00 hodin na telefonním čísle 725 818 879.Pokud dítě neomluvíte včas,budete platit celodenní stravné!Do jídelny volat nemusíte,stačí poslat pouze sms na toto číslo a vše bude vyřízeno.

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

Do mateřské školy se nastupuje v pondělí 3.9.2018.Příchod je možný od 7:00 do 8:30 hodin.Počítejte,prosím,s malou časovou rezervou kvůli podepisování formulářů ve třídách.S sebou je potřeba mít přezůvky,pohodlné oblečení do herny a jiné na pobyt venku.Vše,prosím,podepište!!! Prvních 14 dní...

info

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti přispívat na tzv. fond solidarit, obědové konto. Obědové konto je transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800. Děkujeme

Informace o platbách školného

Informace o platbách školného  4.8.2018  Školkovné (školné) činí 500Kč měsíčně . Děti, které ve školním roce 2018/2019 dovrší 6let, školkovné ze zákona neplatí. Pokud dítěti byl povolen odklad školní docházky a tedy ve šk.roce dovrší 7let,školné se neplatí. Platbu je...

Aktuální jídelní lístek

PŘÍHLÁŠKA

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK

Pro sběr plastových víček byla ve vstupní hale školky umístěna zelená plastová bedna IKEA.