Informace o chodu školky

08.09.2015 21:32

Provoz školky:

 

Školka je otevřena od 7:00 hod do 17:00 hodPříchod dětí je možný do 8:30 hod. V 8.30 hod se školka z bezpečnostních důvodů uzamyká a již není možný ani příchod ani odchod. Prosíme všechny rodiče, aby toto pravidlo respektovali. V případě návštěvy lékaře je možné se předem domluvit s třídní učitelkou na příchodu v jiné době. Vyzvedávání dětí po obědě je možné v čase 12:40-13:00hod, ve 13:05 hod se školka opět uzavírá. V 15:00 hod se školka opět otevírá. Odchod ze školky, prosíme, načasujte tak, aby v 17.00 hod všechny děti a rodiče opustili prostory školky. Děti musí po sobě uklidit hračky a proto Vás prosíme, abyste si děti vyzvedávali nejpozději v 16:50 hod

 

Omluvy dětí:
Děti, prosíme, omlouvejte nejpozději do 8.00 hod ráno na tel. čísle 725 818 879. Můžete zaslat i SMS. Děkujeme.
 

Příspěvek pro školku:
Rodiče si odsouhlasili příspěvek pro školku na aktivity (divadla, odměny, vstupy, permanentka do ZOO, hračky na Vánoce, didaktické pomůcky, rozloučení s předškoláky...) ve výši Kč 1.200,- za školní rok. Tento příspěvek, prosíme, uhraďte v hotovosti paní ředitelce či třídním učitelkám nebo bezhotovostně na účet číslo 201538309/0800 nejpozději do konce řijna 2015. Příspěvek je také možné zaplatit ve dvou částech a to 1/2 do konce října 2015 a 1/2 v lednu 2016.

Vyšší vydání cca na 4.tis. Kč schvalují zástupci rodičů jednotlivých tříd. Pro letošní rok se jedná o paní Růžičkovou za třídu Myšek, pana Strnada za třídu Kočiček, paní Karáskovou za třídu Sluníček, paní Boboková za třídu Berušek a paní Bělohlávkovou za třídu Žabiček.

Na začátku každého měsíce prosíme rodiče o donesení kapesníků a pytlíku gum. bombonů pro děti.

 

Kancelář paní ředitelky:

Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku či pochvalu, můžete se obrátit na paní ředitelku Lucii Nyklovou osobně a to každý pátek od 7:00 hod v její kanceláři v posledním patře budovy školky. 
 

 

Kroužky pro děti:

Lezecký kroužek

Od 6.10.2016 mohou všechny děti chodit na lezení na lezeckou stěnu Boulder Bar v Praze 7. Cena jedné lekce je 95Kč a je vybírána v hotovosti.

 

Pro všechny děti včetně těch nejmenších budou od října 2015 probíhat další kroužky pořádané soukromými agenturami a to dle zájmu dětí a rodičů. Tyto kroužky jsou placeny zvlášť . Rozdělení dětí proběhne po odevzdání všech přihlášek.  

 

Kroužek agentury Rytmik - FLÉTNA,ANGLIČTINA, TANEČKY, SPORTOVKY 

Sběr papíru, hliníku a plastových víček:

Budeme opět sbírat PAPÍR, PLASTOVÁ VÍČKA Z PET LÁHVÍ A HLINÍKOVÉ OBALYSběrový papír nesmí obsahovat plastové příměsi, šanony, folie, kopíráky, samolepky, tvrdé knižní vazby, textil, dřevo ani sklo. Plastová víčka musí být pouze z PET lahví (např. Aquilla, Dobrá voda, Mattoni, Coca-Cola), nesmí obsahovat kovové zátky a ostatní nežádoucí příměsi. POZOR !! - Plastová víčka se nově evidují v KILOGRAMECHSběr hliníkových obalů může obsahovat hliníkové plechovky, plechy nebo litinu. Nežádoucí jsou kovové příměsi (např. šrouby). Pozor hlavně u plechovek, které mají většinou kovové uzávěry. Hliník si můžete snadno zkontrolovat obyčejným magnetem (magnet nepřitahuje hliník). Odvoz sběru bude vždy ve středu v 7.30hod ze školního dvora a to v termínech: budou doplěny