5. oddělení BERUŠKY

Tuto třídu mají na starosti paní učitelky Magdalena Hodková a Eva Daňhelová.