Informace k začatku ŠK. ROKU 2017/2018

Informace k začatku ŠK. ROKU 2017/2018

Nástup do MŠ je v pondělí 4.9.2017. Příchod je možný od 7:00 do 8:30 hodin.

Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na webu poslední týden v srpnu.

Do školky dětem přineste přezůvky, pohodlné oblečení na hry uvnitř, oblečení na pobyt venku, náhradní spodní prádlo. Vše, prosím, podepište!

Pro nově příchozí děti doporučujeme prvních 14 dní adaptační pobyt pouze na dopoledne.

Omlouvání dětí je možné do 8:00 hodin na tel: 725818879

Pokud dítě neomluvíte včas, budete na tento den mít započítané stravné.