INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKONÍHO ROKU

Do mateřské školy se nastupuje v pondělí 3.9.2018.Příchod je možný od 7:00 do 8:30 hodin.Počítejte,prosím,s malou časovou rezervou kvůli podepisování formulářů ve třídách.S sebou je potřeba mít přezůvky,pohodlné oblečení do herny a jiné na pobyt venku.Vše,prosím,podepište!!!

Prvních 14 dní doporučujeme novým dětem adaptační pobyt-vyzvedávání dětí po obědě,tedy od 12:40 do 13:00 hodin.

 

Ostatní informace se dozvíte na úterní schůzce s rodiči!Těšíme se na Vás!Kolektiv mateřské školy