Informace o platbách školného

Informace o platbách školného

Informace o platbách školného

 4.8.2018 

Školkovné (školné) činí 500Kč měsíčně . Děti, které ve školním roce 2018/2019 dovrší 6let, školkovné ze zákona neplatí. Pokud dítěti byl povolen odklad školní docházky a tedy ve šk.roce dovrší 7let,školné se neplatí. Platbu je možné provést i na více měsíců najednou, a to buď na celý školní rok 2018/2019  jednorázově nebo na dvě části (platí se září až červenec).

Úhradu, prosíme, proveďte složenkou či bankovním převodem na účet číslo 51-2728930277/0100. Variabilní symbol použijte podle toho, do kterého oddělení Vaše dítě či děti chodí.

SLUNÍČKA mají variabilní symbol 1999,

KOČIČKY mají variabilní symbol 2999, 

ŽABIČKY mají variabilní symbol 3999, 

MYŠKY mají variabilní symbol 4999,

BERUŠKY mají variabilní symbol 5999. 

Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Při platbě příkazem z účtu doneste ukázat potvrzení paní učitelce. Děkujeme.