POTVRZENÍ O VÝŠI VÝDAJŮ ZA POBYT DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole si můžete vyzvednout vždy v pátek od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně MŠ.