PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY


PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY


Pokud uvažujete o odkladu základní školní docházky, zkuste využít přípravné třídy.
V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr.Plamínkové) zřízena přípravná třída, která je určena pro děti právě s odkladem školní docházky. Letos došlo ke změně  školského zákona a do přípravných tříd budou PŘEDNOSTNĚ přijímány děti,kterým byl povolen odklad školní docházky.Mohou se tedy hlásit i děti v posledním roce předškolního vzdělávání.  
   

Pro děti je zde připraven program, který jim pomůže zvyknout si na školní režim, vyrovnat handicap, pro který jim byl odklad školní docházky doporučen, umožní jejich další rozvoj a zajistí
systematickou přípravu pro vstup do první třídy.


Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá činnostem v mateřské škole, časový rozvrh vzdělávání je stanoven počtem vyučovacích hodin v první třídě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy.


Pokud byste se chtěli seznámit s prostředím přípravné třídy, kontaktujte vybranou školu a domluvte se na prohlídce během vyučování nebo navštivte seznamovací kurzy pro předškoláky.


Přihlášky do přípravné třídy, předá rodič (či jiný zákonný zástupce) už při zápisu. Přílohou k této přihlášce je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny o odkladu školní docházky dítěte.Tento doklad není povinný, ale je doporučující pro zařazení dítěte do přípravné třídy,dle kritérií o přijímání do přípravných tříd.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy základní školy vydá ve správním řízení vždy ředitel základní školy, kde probíhá zápis dítěte.