Informace ze schůzky rodičů - úterý 02.09.2014

Informace ze schůzky rodičů - úterý 02.09.2014

Provoz školky:

Školka je otevřena od 7:00 hod do 17:00 hodPříchod dětí je možný do 8:30 hod. V 8.30 hod se školka z bezpečnostních důvodů uzamyká a již není možný ani příchod ani odchod. Prosíme všechny rodiče, aby toto pravidlo respektovali. V případě návštěvy lékaře je možné se předem domluvit s třídní učitelkou na příchodu v jiné době. Odchod ze školky, prosíme, načasujte tak, aby v 17.00 hod všechny děti a rodiče opustili prostory školky. Děti musí po sobě uklidit hračky a proto Vás prosíme, abyste si děti vyzvedávali nejpozději v 16:55 hod

Termíny prázdnin: 
Podzimní prázdniny 27.10. - 29.10.2014
Vánoční prázdniny 22.12.2014 - 02.01.2015

Jarní prázdniny 02.03. - 08.03.2015
Velikonoční prázdniny 02.04. - 03.04.2015 

V době těchto prázdnin školka zajišťuje tzv. omezený provoz ( kromě vánočních prázdnin). 


Provoz školky o letních prázdninách 2015:
Školka bude v provozu  01.07. - 10.07.2015

 

Omluvy dětí:
Děti, prosíme, omlouvejte nejpozději do 8.00 hod ráno na tel. čísle 725 818 879. Můžete zaslat i SMS. Děkujeme.

Příspěvek pro školku:
Rodiče si odsouhlasili příspěvek pro školku na aktivity (divadlo a výlety), výtvarné a sportovní potřeby pro děti ve výši Kč 1.200,- za školní rok. Tento příspěvek, prosíme, uhraďte v hotovosti paní ředitelce či třídním učitelkám nebo bezhotovostně na účet číslo 201538309/0800 nejpozději do konce řijna 2014.

 

Lezecký kroužek

Od října 2014 mohou všechny děti chodit na lezení na lezeckou stěnu Boulder Bar v Praze 7. 10 lekcí bude stát Kč 800,- - 3 lektoři na třídu ( pro děti ze Sluníček Kč 750,- - 2 lektoři na třídu) a bude se platit jednorázově na začátku kroužku. V ceně je i zapůjčení lezeckých bot, tudíž děti nepotřebují sebou žádné batůžky ani převlečení z domova. 


Kancelář paní ředitelky:
Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku či pochvalu, můžete se obrátit na paní ředitelku Lucii Nyklovou osobně a to každý pátek od 7:00 hod v její kanceláři v posledním patře budovy školky. 
 

Kroužky pro děti:

Pro předškoláky  (žabky, myšky,berušky) budou od října 2014 probíhat místo odpoledního odpočinku kroužky, které vedou paní učitelky:

Pondělí - dramatický kroužek - Tamara Hlaváčová a Eva Daňhelová - přihlášky na tento kroužek vyřizujte s paní učitelkou Evou Daňhelovou tř. Berušky

Úterý - výtvarný kroužek - vedou Lucie Nyklová a Katka Havlová  - přihlášky na tento kroužek vyřizujte s paní ředitelkoiu Luciií Nyklovou tř. Žabky

Středa - sportovní kroužek - vedou Michaela Matysová a Magdalena Hodková - přihlášky na tento kroužek vyřizujte s paní učitelkou Míšou Matysovou tř. Myšky

Čtvrtek - hudební kroužek - vedou Jitka Hájková a Eva Davidová - přihlášky na tento kroužek vyřizujte s paní učitelkou Jitkou Hájlkovou tř. Kočičky

 

Na každý kroužek se přispívá částkou Kč 200,- na nákup potřeb a odměn pro děti. Do jednotlivých kroužků může být zapsáno maximálně 15 dětí, prosíme Vás tedy, abyste přihlašovali jen děti, které mají opravdu zájem! V úvodních hodinách kroužků se vybere ze všech přihlášených dětí vždy těch 15, které mají nejlepší předpoklady pro daný kroužek. Budeme se maximálně snažit vyjít vstříc všem zájemcům, ale počet dětí je omezený!

 

 

Pro všechny děti včetně těch nejmenších budou od října 2014 probíhat další kroužky pořádané soukromými agenturami a to dle zájmu dětí a rodičů. Tyto kroužky jsou placeny zvlášť . Rozdělení dětí proběhne po odevzdání všech přihlášek.  

 

Informace od agentur pořádajících kroužky pro všechny děti budou doplněny. Konkrétní dny a časy se určují podle počtu přihlášených dětí!

 

Permanentka do ZOO Praha:

I v letošním roce bude mít školka k dispozici permanentní vstupenku do ZOO Praha a to za sběr papíru, hliníku a plastových víček. 
 
Sběr papíru, hliníku a plastových víček:
Ve školním roce 2013-2014 se naše škola v rámci environmentální výchovy zúčastní 19. ročníku ekologické sběrové soutěže "Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin". Navážeme tak na úspěšné předcházející roky. Přispějeme k ochraně životního prostředí a povedeme naše žáky k využívání druhotných surovin. Budeme opět sbírat PAPÍR, PLASTOVÁ VÍČKA Z PET LÁHVÍ A HLINÍKOVÉ OBALYSběrový papír nesmí obsahovat plastové příměsi, šanony, folie, kopíráky, samolepky, tvrdé knižní vazby, textil, dřevo ani sklo. Plastová víčka musí být pouze z PET lahví (např. Aquilla, Dobrá voda, Mattoni, Coca-Cola), nesmí obsahovat kovové zátky a ostatní nežádoucí příměsi. POZOR !! - Plastová víčka se nově evidují v KILOGRAMECHSběr hliníkových obalů může obsahovat hliníkové plechovky, plechy nebo litinu. Nežádoucí jsou kovové příměsi (např. šrouby). Pozor hlavně u plechovek, které mají většinou kovové uzávěry. Hliník si můžete snadno zkontrolovat obyčejným magnetem (magnet nepřitahuje hliník). Odvoz sběru bude vždy ve středu v 7.30hod ze školního dvora a to v termínech: budou doplěny

 

Informace o platbách školného a stravného

20.09.2012 22:51

Školkovné (školné) činí od letošního roku 500Kč měsíčně . Děti, které ve školním roce 2014/2015 dovrší 6let, školkovné ze zákona neplatí. Pokud dítěti byl povolen odklad školní docházky a tedy ve šk.roce dovrší 7let, budou rodiče platit také 500Kč. Platbu je možné provést i na více měsíců najednou a to buď na celý školní rok 2014/2015 jednorázově nebo na dvě části. 

Úhradu, prosíme, proveďte složenkou či bankovním převodem na účet číslo 51-2728930277/0100. Variabilní symbol použijte podle toho, do kterého oddělení Vaše dítě či děti chodí. 

SLUNÍČKA mají variabilní symbol 19999, 

KOČIČKY mají variabilní symbol 29999, 

ŽABIČKY mají variabilní symbol 39999,

MYŠKY mají variabilní symbol 49999 a 

BERUŠKY mají variabilní symbol 59999. 

 

Do poznámky uveďte jméno dítěte. 

Stravné se liší podle věku dítěte a to pro 3-6 leté děti 35Kč za den a pro děti,kterým bude ve šk.roce 7let 40Kč za den. Celodenní stravování zahrnuje ranní svačinu,oběd a odpolední svačinu. Děti,které budou odcházet po obědě dostanou svačinu s sebou. Moc prosím rodiče, aby děti jedly svačinu mimo budovu školky:)
Stravné se platí hotově u paní hospodářky vždy na dva měsíce dopředu. Paní hospodářka bude v kanceláři v přízemí školky každou středu od 7:00 hodin, takže by neměl být problém s placením stravného v hotovosti.Aktuální informace o celkové výši stravného budou vyvěšeny na nástěnce u kanceláře paní hospodářky. Od této částky Vám budou odečteny „omluvené dny“ z předchozího období.

Nově můžete stravné platit i bezhotovostně a to zálohově Kč 700,-/měsíc a to na bankovní účet číslo 202846389/0800. Variabilní symbol použijte podle třídy, do které vaše dítě dochází:

199997777 Sluníčka

299997777 Kočičky

399997777 Žabky

499997777 Myšky

599997777 Berušky

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno dítěte !

Vyúčtování dle omluvených dní si domluvte, prosím, s paní hospodářkou.

Tel. číslo na paní hospodářku je 723 981 394 a do kuchyně je 233 379 926.