ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U STUDÁNKY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U STUDÁNKY


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U STUDÁNKY


2.5. A 3.5.2018 OD 13:30 DO 17:00 HODIN BUDE V PŘÍZEMNÍ TŘÍDĚ
SLUNÍČEK PROBÍHAT ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY!


S SEBOU PŘINESTE:


*RODNÝ LIST DÍTĚTE


*POTVRZENÍ O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE


*VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI


*EVIDENČNÍ LIST POTVRZENÝ OD LÉKAŘE


*VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


(EVIDENČNÍ LIST A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ NA WWW.PRAHA7.CZ
V SEKCI ŠKOLSTVÍ NEBO NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MSUSTUDANKY.WEBNODE.CZ)


TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI!